Trần Việt Phương

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Bà Trần Việt Phương là một trong các thành viên sáng lập ra Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Dương & Trần. Bà tư vấn và tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Phạm vi hoạt động của bà liên quan các lĩnh vực công nghệ khác nhau như hóa học, công nghệ sinh học và dược phẩm v.v..

Là một người đại diện sở hữu công nghiệp, bà Phương có kinh nghiệm sâu rộng trong việc tra cứu, soạn thảo bản mô tả và theo đuổi đơn sáng chế cũng như kiểu dáng tại Việt Nam và nước ngoài. Ngoài ra, bà còn tư vấn sử dụng hiệu quả thông tin sáng chế, quản lý sáng chế, và các biện pháp xử lý vi phạm sáng chế. Bà Phương cũng tham gia đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng liên quan đến sáng chế và kiểu dáng từ đó trợ giúp tích cực việc thương mại hóa thành công các sản phẩm mới mang sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Trước khi thành lập Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Dương & Trần, bà Phương đã từng làm việc và phụ trách phòng sáng chế tại một số công ty luật sở hữu trí tuệ lớn của Việt Nam.

Học vấn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Luật Sở hữu trí tuệ, 2005

Viện Sáng chế và Sáng kiến Nhật Bản, Quyền Sở hữu trí tuệ, 2003

Đại học Ngoại thương Hà Nội, Cử nhân Kinh tế, 2000

Đại học Khoa học Tự nhiên, Cử nhân Hóa học, 1996

 

Hội viên

Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

Hiệp hội Đại diện Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)

Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)

1800

Số vụ đã giải quyết thành công

24

Số năm kinh nghiệm

1385

Số khách hàng đã thực hiện

18

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên