Nguyễn Hiền Lương

Nguyễn Hiền Lương

Chuyên viên

Bà Nguyễn Hiền Lương có chuyên môn về soạn thảo bản mô tả sáng chế, nộp và theo đuổi đơn sáng chế thuộc các lĩnh vực hóa học, dược phẩm và công nghệ sinh học. Bà cũng có trên năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tra cứu tình trạng kỹ thuật và tư vấn khả năng bảo hộ của các sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật này.

Học vấn

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Sinh học và thực phẩm, Bằng Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, 2005;

Đại Học Ngoại Thương, Thạc sỹ Kinh Tế, 2011

Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp cùng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, 2017

“Khóa học tra cứu thông tin Sở hữu công nghiệp” do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức, 2017

“Khóa học Tổng quan về Luật Sở hữu trí tuệ DL-101” do Học viện của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO Academy) tổ chức, 2016

675

Số vụ đã giải quyết thành công

9

Số năm kinh nghiệm

519

Số khách hàng đã thực hiện

12

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên