Hoàng Mậu Thành

Hoàng Mậu Thành

Luật sư

Ông Hoàng Mậu Thành là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ông đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện vi phạm. Ông Thành có kinh nghiệm sâu rộng về việc hỗ trợ khách hàng tìm các biện pháp hữu hiệu nhất để chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến các tranh chấp liên quan đến tất cả các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ.Bà Phạm Ngọc Mai chuyên về tra cứu tình trạng kỹ thuật và tư vấn khả năng bảo hộ của các sáng chế, soạn thảo bản mô tả sáng chế, nộp và theo đuổi đơn sáng chế thuộc các lĩnh vực hóa học, công nghệ sinh học và khoa học vật liệu.

Học vấn

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật, 2003

Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Kinh tế, 2000

1350

Số vụ đã giải quyết thành công

18

Số năm kinh nghiệm

1038

Số khách hàng đã thực hiện

10

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên