Đặng Phương Linh

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Bà Đặng Phương Linh có hơn ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn hiệu. Hoạt động của bà Linh bao gồm tất cả các khía cạnh của luật nhãn hiệu bao gồm việc tiến hành tìm kiếm nhãn hiệu, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và duy trì quyền đối với nhãn hiệu tại Việt Nam. Ngoài ra, bà Linh có nhiều kinh nghiệm làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ và thông thạo các thủ tục hành chính và thanh toán.

Học vấn: 
Đại học Quốc gia Việt Nam, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Thạc sĩ Việt Nam học; 2013
Đại học Quốc gia Việt Nam, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Ngôn ngữ học, 2010

DL-101 – Khóa học chung về Sở hữu trí tuệ” do Học viện WIPO tổ chức, năm 2021
Khóa học Đăng ký và Tìm kiếm thông tin Sở hữu Công nghiệp liên quan đến bằng sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng” do Tổ chức Sở hữu trí tuệ tổ chức, năm 2021

225

Số vụ đã giải quyết thành công

3

Số năm kinh nghiệm

173

Số khách hàng đã thực hiện

12

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên