Tạ Thanh Hương

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên

Bà Tạ Thanh Hương gia nhập Công ty vào năm 2015. Hoạt động hành nghề của cô liên quan đến tất cả các khía cạnh của luật nhãn hiệu bao gồm thực hiện tra cứu nhãn hiệu, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và duy trì quyền nhãn hiệu tại Việt Nam. Cô có kỹ năng chuyên môn về quản lý nhãn hiệu, bao gồm cả việc cấp phép nhãn hiệu và xử lý các trường hợp vi phạm. Bà Hương đã đại diện cho rất nhiều khách hàng trong nước và quốc tế.

Học vấn

Đại học Luật Hà Nội, LLB, 2014
Đại học Ngôn ngữ và Nghiên cứu Quốc tế, Cử nhân Ngôn ngữ, 2018

375

Số vụ đã giải quyết thành công

5

Số năm kinh nghiệm

288

Số khách hàng đã thực hiện

10

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên