Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa


(Các loại nhãn có thể đăng ký tại Campuchia bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn tập thể. Một đơn nhãn hiệu hàng hóa chỉ được nộp cho một nhóm sản phẩm dịch vụ.)

 • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 • Danh mục hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu, tốt hơn nếu được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế
 • Hai mươi mẫu nhãn nếu là nhãn hình hoặc chữ cách điệu có kích cỡ từ 5 đến 10 cm hoặc mẫu nhãn chữ
 • Danh mục hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu, tốt hơn nếu được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế
 • Số đơn, ngày nộp đơn và nước nộp đơn ưu tiên theo công ước Paris, nếu đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu là nhãn tập thể hoặc chứng nhận
 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng.
Nộp tuyên bố sử dụng hoặc không sử dụng 
 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng
 • Bản gốc tuyên bố sử dụng hoặc không sử dụng có chữ ký của người nộp đơn 
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
Gia hạn đăng ký

(Yêu cầu gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn)

 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 01 mẫu nhãn hiệu đen trắng, hoặc 20 mẫu nhãn hiệu màu có kích cỡ không quá 8x8cm
Ghi nhận thay đổi và đăng ký hợp đồng chuyển giao

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng

 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng
 • Bản gốc hoặc bản sao chứng thực hợp đồng chuyển nhượng
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Đăng ký hợp đồng lixăng

 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng
 • Bản gốc hoặc bản sao chứng thực hợp đồng lixăng
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Ghi nhận thay đổi về tên/địa chỉ

 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng
 • Bản gốc tuyên thệ có công chứng về sự thay đổi
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.