Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Bà Nguyễn Thu Hương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn hiệu. Bà Hương có nhiều chuyên môn tư vấn về những khía cạnh khác nhau của Pháp luật Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, Lào, Campuchia và một số nước khác, cũng như về việc đăng ký, xử lý đơn đăng ký, phản đối và thực thi về các quyền sở hữu trí tuệ tại các Việt Nam và một số nước khác.

Học vấn

Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp cùng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, 2016

Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Kinh tế, 2009

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân Ngoại ngữ, 2003

Đại học Công Đoàn, Cử nhân Kinh tế, 2001

675

Số vụ đã giải quyết thành công

9

Số năm kinh nghiệm

519

Số khách hàng đã thực hiện

16

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên