Dương Tiên Niệm

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Dương Tiên Niệm là sáng lập viên của Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Dương & Trần. Lĩnh vực hoạt động của ông liên quan đến tất cả các khía cạnh về luật nhãn hiệu. Ngoài ra, ông Niệm cũng tham gia tư vấn cấp và quản lý nhượng quyền kinh doanh (franchising), duy trì và bảo vệ các thông tin giá trị và tên miền. Ông Niệm là một luật sư nhãn hiệu có kinh nghiệm chuyên sâu về nộp và theo đuổi đơn nhãn hiệu Việt Nam và nước ngoài. Ông đã rất thành công trong việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại và kinh doanh. Ông còn tham gia quản lý hiệu quả nhãn hiệu bao gồm các vấn đề về chuyển giao nhãn hiệu và vi phạm nhãn hiệu.

Ngoài những kinh nghiệm về nhãn hiệu, ông Niệm cũng có kinh nghiệm quí báu liên quan đến các thủ tục duy trì và bảo vệ các thông tin giá trị như bí mật kinh doanh, bí quyết kỹ thuật, và sử dụng các thông tin này một cách có hiệu quả.

Trước khi tham gia vào Dương & Trần, ông Niệm đã từng đảm nhiệm các vị trí liên quan đến xây dựng thương hiệu, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tại các công ty lớn trong và ngoài nước.

Học vấn

Cục Điều tra liên bang Mỹ, Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ, 2000

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân Ngoại ngữ, 1996

Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân Kinh tế, 1995

Đại học Xây dựng Hà Nội, Kỹ sư Xây dựng, 1992

 

Hội viên

Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

Hiệp hội Đại diện Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)

Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)

1425

Số vụ đã giải quyết thành công

19

Số năm kinh nghiệm

1096

Số khách hàng đã thực hiện

20

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên