Nguyễn Bảo Cúc

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Với trên mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam về lĩnh vực sáng chế, bao gồm xác lập quyền đăng ký sáng chế, khiếu nại, phản đối và hủy bỏ bằng, tra cứu và các khía cạnh khác liên quan đến sáng chế. Bà Cúc phụ trách đội sáng chế Hóa Dược tại Công ty. Trước đây, bà Cúc đã từng làm cho một số công ty thuộc lĩnh vực kỹ thuật khác tại Việt Nam. Là một chuyên gia tư vấn và đăng ký xác lập quyền sáng chế, Bà Cúc đặc biệt có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các chủ đơn sáng chế trong và ngoài nước giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến lĩnh vực sáng chế tại Việt Nam, cụ thể là soạn thảo bản mô tả, đăng ký xin cấp bằng sáng chế, theo đuổi đơn sáng chế, khiếu nại, phản đối, hủy bằng và tra cứu sáng chế, v.v…

Học vấn

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Sinh học và thực phẩm, Bằng Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, 2005

Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp cùng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, 2017

“Khóa học Tổng quan về Luật Sở hữu trí tuệ DL-101” do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức, 2021

Khóa đào tạo về Sáng chế (Training course for Practitioners Specializing in Patents) do Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) tổ chức, 2018

“Khóa học tra cứu thông tin Sở hữu công nghiệp” do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức, 2017

“Khóa học Tổng quan về Luật Sở hữu trí tuệ DL-101” do Học viện của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO Academy) tổ chức, 2016

“Khóa học Tra cứu Tình trạng kỹ thuật của sáng chế” do Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO Academy) tổ chức, 2016.

975

Số vụ đã giải quyết thành công

13

Số năm kinh nghiệm

750

Số khách hàng đã thực hiện

10

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên