Đặng Phương Thảo

Đặng Phương Thảo

Chuyên viên

Bà Đặng Phương Thảo tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh và có kiến thức về Hóa sinh. Bà Thảo tập trung vào việc dịch các thông số kỹ thuật sáng chế, đặc biệt là các thông số kỹ thuật trong các lĩnh vực như hóa học, sinh học, công nghệ sinh học. Hoạt động của cô bao gồm nộp đơn và khởi tố các đơn xin cấp bằng sáng chế trong các lĩnh vực hóa học, dược phẩm và công nghệ sinh học, v.v.

Học vấn:
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân tiếng Anh, 2020
Đại học Bách khoa Hà Nội, Cử nhân Tin học, 2018

Khóa học Tổng quát về Sở hữu Trí tuệ” do SHTT Việt Nam tổ chức, năm 2020
Khóa học Đăng ký và Tìm kiếm thông tin Sở hữu Công nghiệp liên quan đến bằng sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng” do Tổ chức Sở hữu trí tuệ tổ chức, năm 2021

150

Số vụ đã giải quyết thành công

2

Số năm kinh nghiệm

115

Số khách hàng đã thực hiện

12

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên