Các liên kết dưới đây cung cấp cho bạn thông tin về pháp luật và các quy định IP hiện có hiệu quả tại Việt Nam cũng như các tổ chức song phương và các hiệp định đa phương, các Công ước quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 1. Bộ Luật dân sự 2005 (phần 6 về SHTT & Chuyển giao công nghệ)
 2. Hiệp định giữa Việt Nam – US về thiết lập Quyền tác giả
 3. Hiệp định giữa Việt Nam – US về Quan hệ thương mại
 4. Hiệp định giữa Việt Nam – Thụy Sĩ về Bảo hộ Sở hữu trí tuệ
 5. Liên đoàn luật sư sở hữu công nghiệp Quốc tế (FICPI)
 6. Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học & nghệ thuật
 7. Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms
 8. Công ước Brussels – phân phối tín hiệu qua vệ tinh
 9. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
 10. Hiệp ước hợp tác Patent (PCT)
 11. Thỏa ước Madrid về đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu hàng hóa
 12. Nghị định thư Madrid về đăng ký Quốc tế nhãn hiệu hàng hóa
 13. Công ước Quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV)
 14. Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến SHTT
 15. Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế Quốc tế (IPC)
 16. Thỏa ước Nice phân loại hàng hóa dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
 17. Thỏa ước Locarno về phân loại Quốc tế Kiểu dáng công nghiệp