Trần Tuấn Sơn

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Ông Trần Tuấn Sơn chuyên về sáng chế trong các lĩnh vực điện tử, máy tính và viễn thông. Ông có nhiều kinh nghiệm quý báu liên quan đến các thủ tục xác lập và bảo vệ quyền trong lĩnh vực kiểu dáng công nghiệp. Bằng những ý kiến chuyên môn của mình, ông Sơn cũng đóng góp đáng kể trong thành công của các vụ tranh tụng cũng như xác định các yếu tố vi phạm sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Học vấn

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân Ngoại ngữ, 2000

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư Công nghệ thông tin, 1998

720

Số vụ đã giải quyết thành công

16

Số năm kinh nghiệm

554

Số khách hàng đã thực hiện

10

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên