+84(4) 3652 2374

Thành viên công ty

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Ông Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tiểu sử Trần Viết là thành viên sáng lập đồng thời là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công...
Chi tiết

Bà Trần Việt Phương

Giám đốc
Tiểu sử Bà Phương là một trong các thành viên sáng lập ra Công ty Luật Sở hữu trí tuệ...
Chi tiết

Ông Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc
Tiểu sử Dương Tiên Niệm là sáng lập viên của Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Dương & Trần....
Chi tiết

Bà Phạm Ngọc Mai

Tiểu sử Bà Mai chuyên về soạn thảo bản mô tả sáng chế, nộp và theo đuổi đơn sáng chế...
Chi tiết

Bà Quách Thị Vân Anh

Tiểu sử Bà Quách Thị Vân Anh là một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thanh Hóa. Lĩnh vực hoạt...
Chi tiết

Bà Phạm Thúy Nga

Tiểu sử Lĩnh vực hoạt động của bà Nga bao gồm đàm phán và soạn thảo các hợp đồng chuyển...
Chi tiết

Ông Hoàng Mậu Thành

Tiểu sử Ông Thành là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ông đại diện cho khách...
Chi tiết

Bà Nguyễn Minh Hằng

Tiểu sử Bà Hằng chuyên về tra cứu, nộp và theo đuổi đơn nhãn hiệu, duy trì và gia hạn...
Chi tiết

Ông Trần Tuấn Sơn

Tiểu sử Ông Sơn chuyên về sáng chế trong các lĩnh vực điện tử, máy tính và viễn thông. Ông...
Chi tiết

Nguyễn Thị Bảo Cúc

Với trên bảy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt...
Chi tiết

Bà Nguyễn Hiền Lương

Bà Lương có chuyên môn về soạn thảo bản mô tả sáng chế, nộp và theo đuổi đơn sáng chế...
Chi tiết

Cô Tạ Thanh Hương

Bà Hương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Bà Hương tập trung xử lý các vấn đề liên quan...
Chi tiết

Bà Nguyễn Thu Hương

Bà Hương có hơn năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu. Bà Hương có nhiều chuyên môn tư...
Chi tiết
https://fapvid.icu