+84(4) 3652 2374

Sáng chế

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

patentsPatent là một văn bằng do nhà nước cấp cho tác giả sáng chế hoặc người có quyền đối với một sáng chế mới, không hiển nhiên và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ở Việt Nam, sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức bằng độc quyền. 

Bằng độc quyền sáng chế được cấp cho một sáng chế thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ bao gồm tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Thời hạn bảo hộ cho bằng độc quyền sáng chế là 20 năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp cho một sáng chế thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ bao gồm tính mới, không phải là hiểu biết thông thường và khả năng áp dụng công nghiệp. Thời hạn bảo hộ cho bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm. Cũng có thể coi loại patent này tương đương với tiểu patent hoặc patent cho mẫu hữu ích.

Để được cấp patent tại Việt Nam, người có quyền đối với sáng chế phải nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP). Đơn phải thỏa mãn tính thống nhất tức là mỗi đơn chỉ đề cập đến một sáng chế duy nhất hoặc một nhóm sáng chế có mối liên hệ kỹ thuật thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất. Tại Việt Nam, các patent được cấp trên nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Điều này có nghĩa là bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích sẽ được cấp cho người đầu tiên nộp đơn cho cùng một sáng chế.

Hiện nay việc bảo hộ patent tại Việt Nam được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, nghị định số 103/2006/CP, nghị định số 105/2006/CP, nghị định số 106/2006/CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của chính phủ và 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của bộ khoa học và công nghệ. Ngoài ra, hệ thống bảo hộ patent tại Việt Nam cũng chịu sự ràng buộc bởi các điều ước quốc tế bao gồm Công ước WIPO, Công ước Paris, Hiệp định Hợp tác Patent (PCT), Hiệp định Trips v.v. và các hiệp định song và đa phương.

 

Tiêu chuẩn bảo hộ

Theo các điều 59, 60, 61 của Luật Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế được quy định cụ thể như sau: Tính mới  Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn tính mới thế giới tuyệt đối. Có nghĩa là một sáng chế có tính mới khi sáng chế đó chưa bị bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới dưới bất kỳ hình thức nào bằng miệng, bằng cách sử dụng v.v.. trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của sáng chế. Một sáng chế không bị coi là mất...
Chi tiết

Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế là phần quan trọng nhất của đơn sáng chế. Bản mô tả sáng chế thường bao gồm phần mô tả, hình vẽ (nếu có) và yêu cầu bảo hộ. Bản mô tả nên được trình bày theo chiều dọc trên giấy khổ A4, các dòng cách nhau 1,5 dòng chuẩn, các trang được đánh số theo chữ số Ả rập, các lề rộng tối thiểu 2cm. Đơn vị tính phải được thể hiện theo hệ chuẩn mét. Phần mô tả Phần mô tả phải bộc lộ sáng chế một cách đầy đủ và rõ ràng...
Chi tiết

Chi phí

Chi phí để có được patent và duy trì hiệu lực patent rất khác nhau phụ thuộc vào các yếu tố như số điểm độc lập, độ dài của bản mô tả, số đơn ưu tiên xin hưởng quyền ưu tiên và mức độ khó khăn trong việc trả lời các thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định đơn. Chi phí có thể được trả theo các giai đoạn khác nhau. Chi phí cho đơn được trả ngay vào lúc nộp đơn bao gồm phí nộp đơn, phí xin hưởng quyền ưu...
Chi tiết

Quy trình và thời gian theo đuổi đơn

Đơn xin cấp patent có thể được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đơn được nộp sẽ được xét nghiệm theo quy trình sau. Xem xét đơn Khi đơn được nộp, phòng nhận đơn sẽ xem xét đơn patent có thỏa mãn các yêu cầu về tài liệu và thông tin không. Nếu các yêu cầu này được thỏa mãn, phòng nhận đơn sẽ tiếp nhận đơn và ghi nhận tạm thời ngày nộp đơn và số đơn. Thẩm định hình thức đơn Đơn được tiếp nhận sẽ được thẩm...
Chi tiết

Phản đối & Khiếu nại

PHẢN ĐỐI  Sau khi đơn được công bố và trước khi sáng chế được cấp bằng, bất kỳ người thứ ba nào có thể tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ của Cục Sở hữu công nghiệp. Người phải đối phải nêu lý do phản đối trong đơn và cung cấp chứng cớ cho việc phản đối. Người nộp đơn phản đối phải nộp phí quy định. KHIẾU NẠI Người nộp đơn có thể khiếu nại bất kỳ quyết định nào của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến việc...
Chi tiết

Đình chỉ & Hủy bỏ hiệu lực

ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC  Patent có thể bị chấm dứt hiệu lực theo một trong các trường hợp sau: Chủ patent không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định; Chủ patent tuyên bố từ bỏ quyền của mình đối với patent bằng văn bản trước Cục Sở hữu trí tuệ; Chủ patent không tồn tại và không có người thừa kế hợp pháp. Việc chấm dứt hiệu lực của patent được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ và được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Tập B. HỦY BỎ HIỆU LỰC  Trong...
Chi tiết

Chuyển giao quyền

Hợp đồng chuyển giao patent phải được làm bằng văn bản và phải được ký và đóng dấu bởi các bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng ít nhất phải bao gồm các nội dung sau: Tên đầy đủ và địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng; Căn cứ chuyển nhượng trong đó nêu rõ tất cả các patent, các điểm yêu cầu bảo hộ được chuyển nhượng; Điều khoản thanh toán đặc biệt là giá chuyển giao; Quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (lixăng) thường được biết...
Chi tiết

Thực thi

Quyền độc quyền đối với sáng chế của chủ patent về cơ bản là quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái phép vì mục đích thương mại patent của mình bao gồm các hành vi sản xuất, sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu sản phẩm hoặc quy trình thuộc phạm vi yêu cầu bảo hộ của patent. Tuy nhiên, chủ patent cũng có trách nhiệm sử dụng hoặc kiểm tra việc sử dụng (thông qua lixăng) sáng chế trên thị trường (việc này có thể tránh được việc bị chuyển giao lixăng bắt buộc). Để tự bảo...
Chi tiết
https://fapvid.icu