+84(4) 3652 2374

fillingRequirementsDương & Trần không chỉ cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, nhưng cũng có thể hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong việc xử lý các vấn đề sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia và Myanmar. Các liên kết ở bên trái đưa bạn đến các trang web có chứa các thông tin và tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và các thủ tục khác để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở các nước này.

Leave a Reply