+84(4) 3652 2374

Kiểu dáng công nghiệp

Khái quát

Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, kiểu dáng công nghiệp là vẻ bề ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc kết hợp các các yếu tố này. Văn bằng bảo hộ sẽ được cấp cho một kiểu dáng thỏa mãn các tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp có thể là kiểu dáng ba chiều như hình dạng hoặc bề mặt của sản phẩm hoặc kiểu dáng hai chiều như mẫu trang trí, các đường nét và mầu...
Chi tiết

Tiêu chuẩn bảo hộ

Quy định về tiêu chuẩn bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp được Luật Sở hữu trí tuệ quy định tại các điều 65, 66 và 67, bao gồm các tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Tính mới của kiểu dáng Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn tính mới thế giới tuyệt đối. Có nghĩa là để có tính mới kiểu dáng phải chưa bị bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới dưới bất kỳ hình thức nào bằng miệng, bằng cách sử dụng v.v.. trước...
Chi tiết

Đơn đăng ký

Bảng mô tả Kiểu dáng công nghiệp Bản mô tả lần lượt bao gồm các phần sau: Tên kiểu dáng: tên của kiểu dáng thường là tên của sản phẩm mang kiểu dáng được biết và sử dụng bởi công chúng; Phân loại kiểu dáng: là chỉ số phân loại quốc tế theo thỏa ước Locarno dưới dạng hai chữ số: nhóm và phân nhóm; Lĩnh vực sử dụng: nêu rõ bản chất hoặc lĩnh vực dự định sử dụng sản phẩm mang kiểu dáng; Kiểu dáng tương tự đã biết: liệt kê các kiểu dáng đã biết ít khác biết nhất với...
Chi tiết

Chi phí đăng ký

Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ phải bộc lộ toàn bộ hình dáng bên ngoài nhìn thấy của sản phẩm mang kiểu dáng. Điều quan trọng là bộ ảnh chụp/bản vẽ phải rõ ràng và đầy đủ. Bộ ảnh chụp/bản vẽ của kiểu dáng ba chiều thường bao gồm hình phối cảnh, hình chiếu từ phía trước, hình chiếu từ phía sau, hình chiếu từ bên trái, hình chiếu từ bên phải, hình chiếu từ trên xuống, hình chiếu từ dưới lên. Mỗi hình phải có kích thước nằm trong khoảng 90mm x 120 mm và 210 mm x 297...
Chi tiết

Quy trình và thời gian theo đuổi đơn

Đơn kiểu dáng có thể được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đơn được nộp sẽ được xét nghiệm theo quy trình sau. Xem xét đơn  Khi đơn được nộp, phòng nhận đơn sẽ xem xét đơn kiểu dáng có thỏa mãn các yêu cầu về tài liệu và thông tin không. Nếu các yêu cầu này được thỏa mãn, phòng nhận đơn sẽ tiếp nhận đơn và ghi nhận tạm thời ngày nộp đơn và số đơn. Thẩm định hình thức đơn Đơn được tiếp nhận sẽ được thẩm...
Chi tiết

Phản đối và Khiếu nại

PHẢN ĐỐI Sau khi đơn được công bố và trước khi kiểu dáng được cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào có thể tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ. Người phản đối phải nộp đơn phải đối tại Cục Sở hữu trí tuệ, trong đơn phải nêu lý do và cung cấp chứng cớ cho việc phản đối. Người nộp đơn phản đối phải trả phí quy định. KHIẾU NẠI Người nộp đơn có thể khiếu...
Chi tiết

Đình chỉ và Hủy bỏ hiệu lực

ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bị mất hiệu lực khi xẩy ra các tình huống sau: Chủ kiểu dáng công nghiệp không nộp hoặc nộp không đúng hạn lệ phí gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; Chủ kiểu dáng công nghiệp tuyên bố từ bỏ quyền đối với kiểu dáng công nghiệp bằng văn bản trước Cục Sở hữu trí tuệ. Chủ kiểu dáng công nghiệp không tồn tại và không có người thừa kế hợp pháp. HỦY BỎ HIỆU LỰC Trong suốt thời gian bảo hộ, việc hủy bỏ kiểu...
Chi tiết

Chuyển giao quyền

Hợp đồng chuyển giao kiểu dáng công nghiệp phải được làm bằng văn bản và phải được ký và đóng dấu bởi các bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng ít nhất phải bao gồm các nội dung sau: Tên đầy đủ và địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng; Căn cứ chuyển nhượng trong đó nêu rõ tất cả các kiểu dáng được chuyển giao; Điều khoản thanh toán đặc biệt là giá chuyển giao; Quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (lixăng)thường được biết đến dưới ba...
Chi tiết

Thực thi

Quyền độc quyền đối với kiểu dáng của chủ kiểu dáng công nghiệp về cơ bản là quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái phép vì mục đích thương mại kiểu dáng công nghiệp của mình như sản xuất, lưu thông, chào bán, quảng cáo, tàng trữ, nhập khẩu sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của mình. Để tự bảo vệ quyền độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của mình, chủ kiểu dáng công nghiệp cũng nên theo dõi việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp bởi người khác, phát hiện các hành...
Chi tiết