+84(4) 3652 2374

Khái quát

industrialDesignTheo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, kiểu dáng công nghiệp là vẻ bề ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc kết hợp các các yếu tố này. Văn bằng bảo hộ sẽ được cấp cho một kiểu dáng thỏa mãn các tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp có thể là kiểu dáng ba chiều như hình dạng hoặc bề mặt của sản phẩm hoặc kiểu dáng hai chiều như mẫu trang trí, các đường nét và mầu sắc được thể hiện trên sản phẩm.

Để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng, người có quyền đăng ký kiểu dáng phải nộp đơn xin cấp bằng tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đơn phải thỏa mãn tính thống nhất tức là một đơn chỉ được nộp cho một hoặc nhiều phương án không khác biệt đáng kể với nhau hoặc mỗi đơn chỉ được nộp cho một bộ sản phẩm gồm nhiều sản phẩm được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích. Ở Việt Nam, quyền độc quyền đối với kiểu dáng được cấp trên cơ sở nộp đơn đầu tiên. Điều này có nghĩa là bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ được cấp cho người đầu tiên nộp đơn đăng ký cho cùng một kiểu dáng

Hiện nay việc bảo hộ kiểu dáng tại Việt nam được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, các Nghị định số 103/2006/CP, Nghị định số 105/2006/CP, Nghị định số 106/2006/CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của chính phủ và các Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007  của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, hệ thống bảo hộ kiểu dáng tại Viêt Nam cũng chịu sự ràng buộc bởi các điều ước quốc tế bao gồm Công ước WIPO, Công ước Paris, Hiệp định Trips v.v. và các hiệp định song và đa phương.