+84(4) 3652 2374

Giới thiệu

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.
CÔNG TY LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ DƯƠNG & TRẦN

Dương và Trần, một công ty luật hàng đầu ở Việt Nam chuyên về lĩnh vực sở hữu trí tuệ và có mối liên hệ lâu dài và mật thiết với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước những dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ của chúng tôi không ngừng được cải tiến và sáng tạo để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về sở hữu trí tuệ từ đăng ký bản quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đến chỉ dẫn địa lý, mạch tích hợp và giống cây trồng mới.

Với bề dày trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực mới mẻ này ở Việt Nam, chúng tôi đã đạt được những hiểu biết sâu sắc về những quan tâm của khách hàng và chất lượng dịch vụ của chúng tôi được đảm bảo bằng đội ngũ những nhà chuyên nghiệp như luật sư, đại diện sở hữu trí tuệ và các chuyên viên trong nhiều lĩnh vực như điện, cơ khí, hóa học cũng như nghệ thuật. Dù cho nhu cầu của bạn là gì chăng nữa, khi đến với chúng tôi, bạn sẽ được phục vụ một cách chu đáo nhất để đạt những kết quả tốt nhất với tính chuyên nghiệp cao của Dương và Trần.

Kim Chỉ Nam

Phương châm của chúng tôi là chất lượng, hiệu quả, và tính chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực phục vụ khách hàng sao cho mỗi khi nói đến cái tên Dương và Trần, khác hàng sẽ liên tưởng ngay đến hai chữ CHẤT LƯỢNG. Chúng tôi sử dụng phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm, trong đó dịch vụ chất lượng cao được cung cấp dựa trên nền tảng chuyên môn cao kết hợp với kinh nghiệm phong phú và sự am hiểu thấu đáo các yêu cầu của khách hàng. Để đạt được điều này, chúng tôi liên tục phát triển nguồn nhân lực trí tuệ cao và chuyên môn sâu; công ty Dương Trần luôn mở cửa để đón nhân tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi cũng hiểu các dịch vụ chất lượng cao phải được cung cấp trong thời gian càng ngắn càng tốt. Tất cả nỗ lực của chúng tôi nhắm đến SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG khi được phục vụ chu đáo và hiệu quả để gia tăng giá trị tài sản trí tuệ của họ. Đó cũng là yếu tố quyết định đảm bảo uy tín của chúng tôi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Kiểu dáng công nghiệp

 • Tiến hành tra cứu kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp
 • Chuẩn bị hình vẽ/ảnh chụp và soạn thảo bản mô tả
 • Chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn kiểu dáng công nghiệp
 • Phản đối đơn kiểu dáng công nghiệp, khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ
 • Gia hạn hiệu lực và khảo sát tính hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
 • Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
 • Đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp và các hợp đồng liên quan đến kiểu dáng công nghiệp
 • Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn thực thi quyền độc quyền kiểu dáng công nghiệp
 • Đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm
 • Nhãn hiệu và Chỉ dẫn địa lý.

Sáng chế

 • Tra cứu sáng chế (bao gồm tra cứu thông tin thư mục, tra cứu tình trạng kỹ thuật và tra cứu vi phạm)
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế
 • Soạn thảo, chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn sáng chế
 • Phản đối đơn sáng chế và khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ
 • Duy trì và khảo sát tính hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Quản lý sáng chế bao gồm việc định giá sáng chế
 • Đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sáng chế, và các hợp đồng liên quan đến sáng chế
 • Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sáng chế và hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn thực thi quyền độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm

Nhãn hiệu và Chỉ dẫn địa lý

 • Thiết kế mẫu nhãn hiệu, phân loại sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu
 • Tra cứu nhãn hiệu, đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng nhãn hiệu
 • Chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý
 • Khảo sát tính hiệu lực của nhãn hiệu và gia hạn đăng ký nhãn hiệu
 • Theo dõi và phản đối đơn nhãn hiệu
 • Khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ
 • Quản lý nhãn hiệu bao gồm định giá thương hiệu
 • Đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu, nhượng quyền kinh doanh (franchising)
 • Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu
 • Tư vấn vi phạm, các biện pháp thực thi quyền độc quyền nhãn hiệu
 • Đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm

Quyền tác giả và Quyền liên quan

 • Tra cứu thông tin về đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan
 • Soạn thảo hợp đồng lao động và các hợp đồng liên quan đến việc tạo ra tác phẩm
 • Chuẩn bị và nộp đơn đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan
 • Tranh tụng liên quan đến quyền tác giả/quyền liên quan
 • Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền tài sản, chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm và các hợp đồng khác liên quan đến tác phẩm
 • Tư vấn vi phạm, các biện pháp thực thi quyền tác giả/quyền liên quan
 • Đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm

Các lĩnh vực khác

 • Thiết kế bố trí mạch tích hợp
 • Giống cây trồng
 • Nhãn hiệu nổi tiếng
 • Bí mật kinh doanh
 • Chống cạnh tranh không lành mạnh
 • Tên miền
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác
 • Dịch vụ dịch thuật

Về Chúng Tôi

Dương và Trần, một công ty luật hàng đầu ở Việt Nam chuyên về lĩnh vực sở hữu trí tuệ và có mối liên hệ lâu dài và mật thiết với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước những dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ của chúng tôi không ngừng được cải tiến và sáng tạo để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về sở hữu trí tuệ từ đăng ký bản quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đến chỉ dẫn địa lý, mạch tích hợp và giống cây trồng mới.

Chi tiết

Banking & Financial
Corporate Issue
Family Law
Real Estate

Chúng tôi có thể giúp bạn

CÔNG TY LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ DƯƠNG & TRẦN
Hãy gọi chúng tôi: +84 (4) 3 652 2374

https://fapvid.icu