+84(4) 3652 2374

Đơn đăng ký

Bảng mô tả Kiểu dáng công nghiệp

designspecificationBản mô tả lần lượt bao gồm các phần sau:

  • Tên kiểu dáng: tên của kiểu dáng thường là tên của sản phẩm mang kiểu dáng được biết và sử dụng bởi công chúng;
  • Phân loại kiểu dáng: là chỉ số phân loại quốc tế theo thỏa ước Locarno dưới dạng hai chữ số: nhóm và phân nhóm;
  • Lĩnh vực sử dụng: nêu rõ bản chất hoặc lĩnh vực dự định sử dụng sản phẩm mang kiểu dáng;
  • Kiểu dáng tương tự đã biết: liệt kê các kiểu dáng đã biết ít khác biết nhất với kiểu dáng đăng ký;
  • Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ: liệt kê và mô tả vắn tắt các ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng đăng ký;
  • Mô tả kiểu dáng: Mô tả các đặc điểm tạo dáng cơ bản thể hiện bản chất của kiểu dáng và chỉ ra các đặc điểm mới, khác biệt so với những kiểu dáng tương tự đã biết;
  • Yêu cầu bảo hộ: nêu rõ các đặc điểm tạo dáng yêu cầu bảo hộ tức là các đặc điểm mới và khác biệt đối với các kiểu dáng tương tự đã biết.

Ảnh chụp/Bản vẽ

Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ phải bộc lộ toàn bộ hình dáng bên ngoài nhìn thấy của sản phẩm mang kiểu dáng. Điều quan trọng là bộ ảnh chụp/bản vẽ phải rõ ràng và đầy đủ.

Bộ ảnh chụp/bản vẽ của kiểu dáng ba chiều thường bao gồm hình phối cảnh, hình chiếu từ phía trước, hình chiếu từ phía sau, hình chiếu từ bên trái, hình chiếu từ bên phải, hình chiếu từ trên xuống, hình chiếu từ dưới lên. Mỗi hình phải có kích thước nằm trong khoảng 90mm x 120 mm và 210 mm x 297 mm.

Trong trường hợp đặc biệt, các mặt cắt có thể được yêu cầu để thể hiện rõ hơn các phần có đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng. Đối với những sản phẩm mang kiểu dáng có nắp hoặc có thể gập lại được (ví dụ như tủ lạnh, tủ quần áo hoặc vali) thì ảnh chụp/bản vẽ của sản phẩm ở trạng thái mở cũng cần phải có.