+84(4) 3652 2374

Ông Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Ông Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Contacts

viet@duongtran.vn

Contact Me

[contact-form-7 id="5593" title="Trang chủ"]

Tiểu sử

Trần Viết là thành viên sáng lập đồng thời là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Dương & Trần. Phạm vi hoạt động của ông chủ yếu liên quan đến các sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ như vật liệu và hóa học.

Ông Viết có kinh nghiệm sâu rộng trong việc tra cứu sáng chế để phục vụ mục đích viết bản mô tả sáng chế và đánh giá vi phạm. Ngoài ra, ông cũng rất giầu kinh nghiệm trong việc xác định các yếu tố vi phạm và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực ông phụ trách.

Ông Viết đã từng quản lý danh mục bằng độc quyền sáng chế và tham gia định giá công nghệ, đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao sáng chế và các hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Trong thời gian làm việc tại các công ty về hóa học, ông Viết đã nhận được 4 văn bằng bảo hộ sáng kiến, sáng chế cho các quy trình hóa học cải tiến và một số hóa chất phòng thí nghiệm.

Ông đã sáng lập nên Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Dương & Trần sau nhiều năm làm việc với cương vị lãnh đạo các bộ phận nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tại một số công ty lớn của Việt Nam và nước ngoài.

Học vấn

  • Trung tâm Công nghiệp Decine, Pháp, Công nghệ Hóa học, 1990
  • Đại học Tổng hợp Hà Nội, Cử nhân Luật 1986
  • Đại học Hóa công nghiệp, Bắc Triều Tiên, Thạc sỹ Hóa học, 1974
  • Đại học Hóa công nghiệp, Bắc Triều Tiên, Cử nhân Hóa học, 1972

Hội viên

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Đại diện Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
  • Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)
https://fapvid.icu