+84(4) 3652 2374

Ông Trần Tuấn Sơn

Ông Trần Tuấn Sơn

Contacts

ttson@duongtran.vn

Contact Me

[contact-form-7 id="5593" title="Trang chủ"]

Tiểu sử

Ông Sơn chuyên về sáng chế trong các lĩnh vực điện tử, máy tính và viễn thông. Ông có nhiều kinh nghiệm quí báu liên quan đến các thủ tục xác lập và bảo vệ quyền trong lĩnh vực kiểu dáng công nghiệp. Bằng những ý kiến chuyên môn của mình, ông Sơn cũng đóng góp đáng kể trong thành công của các vụ tranh tụng cũng như xác định các yếu tố vi phạm sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Học vấn

  • Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân Ngoại ngữ, 2000
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư Công nghệ thông tin, 1998