+84(4) 3652 2374

Ông Hoàng Mậu Thành

Ông Hoàng Mậu Thành

Contacts

hmthanh@duongtran.vn

Contact Me

[contact-form-7 id="5593" title="Trang chủ"]

Tiểu sử

Ông Thành là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ông đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện vi phạm. Ông Thành có kinh nghiệm sâu rộng về việc hỗ trợ khách hàng tìm các biện pháp hữu hiệu nhất để chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến các tranh chấp liên quan đến tất cả các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ.

Học vấn

  • Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật, 2003
  • Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Kinh tế, 2000