+84(4) 3652 2374

Nguyễn Thị Bảo Cúc

Nguyễn Thị Bảo Cúc

Với trên bảy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam về lĩnh vực sáng chế, bao gồm xác lập quyền đăng ký sáng chế, khiếu nại, phản đối và hủy bỏ bằng, tra cứu và các khía cạnh khác liên quan đến sáng chế. Bà Cúc phụ trách đội sáng chế Hóa Dược tại Công ty. Trước đây, bà Cúc đã từng làm cho một số công ty thuộc lĩnh vực kỹ thuật khác tại Việt Nam. Là một chuyên gia tư vấn và đăng ký xác lập quyền sáng chế, Bà Cúc đặc biệt có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các chủ đơn sáng chế trong và ngoài nước giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến lĩnh vực sáng chế tại Việt Nam, cụ thể là soạn thảo bản mô tả, đăng ký xin cấp bằng sáng chế, theo đuổi đơn sáng chế, khiếu nại, phản đối, hủy bằng và tra cứu sáng chế, v.v…

Học vấn

  • Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Sinh học và thực phẩm, Bằng Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, 2005
  • Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp cùng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, 2017

Hoàn thành một số khóa học khác về Luật Sở hữu trí tuệ như:

  • “Khóa học tra cứu thông tin Sở hữu công nghiệp” do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức, 2017
  • “Khóa học Tổng quan về Luật Sở hữu trí tuệ DL-101” do Học viện của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO Academy) tổ chức, 2016
  • “Khóa học Tra cứu Tình trạng kỹ thuật của sáng chế” do Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO Academy) tổ chức, 2016