+84(4) 3652 2374

Cô Tạ Thanh Hương

Cô Tạ Thanh Hương

Bà Hương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Bà Hương tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực luật nhãn hiệu bao gồm tra cứu nhãn hiệu, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và duy trì quyền sở hữu nhãn hiệu trong và ngoài nước. Ngoài ra, bà cũng có kỹ năng trong việc dịch bản mô tả sáng chế (đặc biệt là sáng chế liên quan đến hóa dược), chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn và xử lý đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam.

Học vấn

  • Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật, 2014
  • Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân Ngoại ngữ, 2018

Hoàn thành một số khóa học khác về Luật Sở hữu trí tuệ như:

“Khóa học Tổng quan về Luật Sở hữu trí tuệ DL-101” do Học viện của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO Academy) tổ chức, 2018