+84(4) 3652 2374

Bà Quách Thị Vân Anh

Bà Quách Thị Vân Anh

Contacts

qtvanh@duongtran.vn

Contact Me

[contact-form-7 id="5593" title="Trang chủ"]

Tiểu sử

Bà Quách Thị Vân Anh là một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thanh Hóa. Lĩnh vực hoạt động của bà liên quan đến tất cả các khía cạnh của luật quyền tác giả bao gồm tra cứu, đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan và quản lý tác phẩm. Ngoài ra, bà cũng tham gia tích cực trong việc tranh tụng thuộc lĩnh vực nhãn hiệu.

Học vấn

  • Đại học miền Tây Australia, Thạc sỹ Luật, 2000
  • Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật, 1998