+84(4) 3652 2374

Bà Phạm Thúy Nga

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Bà Phạm Thúy Nga

Contacts

ptnga@duongtran.vn

Contact Me

[contact-form-7 id="5593" title="Trang chủ"]

Tiểu sử

Lĩnh vực hoạt động của bà Nga bao gồm đàm phán và soạn thảo các hợp đồng chuyển giao công nghệ và các hợp đồng khác liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp bao gồm các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu công nghiệp, các hợp đồng phát triển công nghệ, hợp đồng nghiên cứu, hợp đồng lao động v.v.. Kinh nghiệm của bà Nga liên quan đến các lĩnh vực công nghệ rất đa dạng bao gồm hóa học, môi trường, điện, công nghệ thông tin và cơ khí.

Học vấn

  • Đại học Khoa học Tự nhiên, Thạc sỹ Hóa học, 2003
  • Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật, 2000
  • Đại học Khoa học Tự nhiên, Cử nhân Hóa học, 1996

https://fapvid.icu