+84(4) 3652 2374

Bà Nguyễn Thu Hương

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Bà Nguyễn Thu Hương

Bà Hương có hơn năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu. Bà Hương có nhiều chuyên môn tư vấn về những khía cạnh khác nhau của Pháp luật Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, Lào, Campuchia và một số nước khác, cũng như về việc đăng ký, xử lý đơn đăng ký, phản đối và thực thi về các quyền sở hữu trí tuệ tại các Việt Nam và một số nước khác.

Học vấn

  • Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp cùng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, 2016
  • Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Kinh tế, 2009
  • Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân Ngoại ngữ, 2003
  • Đại học Công Đoàn, Cử nhân Kinh tế, 2001
https://fapvid.icu