+84(4) 3652 2374

Bà Nguyễn Minh Hằng

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Bà Nguyễn Minh Hằng

Contacts

nmhang@duongtran.vn

Contact Me

[contact-form-7 id="5593" title="Trang chủ"]

Tiểu sử

Bà Hằng chuyên về tra cứu, nộp và theo đuổi đơn nhãn hiệu, duy trì và gia hạn nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài. Bà có kiến thức chuyên sâu trong việc quản lý nhãn hiệu. Bà Hằng đã đại diện cho rất nhiều khách hàng trong nước và quốc tế trong các vấn đề về nhãn hiệu.

Học vấn

  • Đại học Ngoại thương Hà Nội, Cử nhân Kinh tế, 2004
  • Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân Ngoại ngữ, 1999
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Quốc tế học, 1998

https://fapvid.icu