+84(4) 3652 2374

Bà Nguyễn Hiền Lương

Bà Nguyễn Hiền Lương

Bà Lương có chuyên môn về soạn thảo bản mô tả sáng chế, nộp và theo đuổi đơn sáng chế thuộc các lĩnh vực hóa học, dược phẩm và công nghệ sinh học. Bà cũng có trên năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tra cứu tình trạng kỹ thuật và tư vấn khả năng bảo hộ của các sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật này.

Học vấn

  • Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Sinh học và thực phẩm, Bằng Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, 2005;
  • Đại Học Ngoại Thương, Thạc sỹ Kinh Tế, 2011
  • Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp cùng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, 2017

Hoàn thành một số khóa học khác về Luật Sở hữu trí tuệ như:

  • “Khóa học tra cứu thông tin Sở hữu công nghiệp” do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức, 2017
  • “Khóa học Tổng quan về Luật Sở hữu trí tuệ DL-101” do Học viện của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO Academy) tổ chức, 2016